Miljø

water-plant-705534_640Hovefestivalen er en ansvarsbevisst aktør som er opptatt av å drive på en miljøvennlig måte. Derfor har vi iverksatt flere tiltak for å redusere utslippene.

Det er viktig at alle deltakere er bevisst på sitt eget ansvar for miljøet. Vi informerer derfor om hva man selv kan gjøre for å bidra til reduserte utslipp av klimagasser.

Transport

Vi vil oppfordre alle våre besøkende til å benytte seg av kollektivtransport ved reise til og fra festivalen. Transportsektoren er en av de største miljøsynderne, og dette er en utmerket mulighet til å reise mer miljøvennlig. Med så mange gjester så vil det ha mye å si at flere velger kollektivtransport. Sett derfor igjen bilen hjemme, og reis til Sørlandet med buss eller tog.

Gjennvinning

Vi gjør vårt ytterste for å sørge for at mest mulig av avfallet fra arrangementet blir resirkulert. Gjennvinning av avfall er en helt avgjørende del av vår miljøstrategi. Derfor er vi også takknemlig til de av deltakerne som selv er bevisst på søppelsortering. Vi vil oppfordre til å benytte de forskjellige typene søppelkasser på området til å sortere eget avfall.

Samarbeid med miljøorganisasjoner

Vi samarbeider med flere miljøorganisasjoner i vårt arbeid. Dette gir oss muligheten til å få råd i fra eksperter på klimafeltet. Samarbeidet har ført til store forbedringer i løpet av de siste årene. Dette er et samarbeid vi håper at vi kan fortsette i mange år fremover. Det tar tid å innføre mer klimavennlige løsninger, og vi er derfor helt avhengig av et langsiktig samarbeid. Da kan vi gradvis bli litt bedre for hvert arrangement.

Miljøkonkurranse

Under neste arrangement har vi planer om en egen miljøkonkurranse. Hovefestivalen er avhengig av at alle som kommer til oss har fokus på miljøet. For å oppnå dette så har vi bestemt oss for å sette i gang en egen konkurranse. Man vil da må muligheten til å komme med forslag til hvordan festivalen kan bidra til lavere utslipp. Disse forslagene vil bli vurdert av en jury, og de beste vil premieres. Vi kan lokke med festivalpass til neste års arrangement for de som vinner. Vi håper at disse premiene kan stimulere til økt engasjement blant festivaldeltakerne. Når flere kommer med forslag er sjansen større for at man kommer frem til virkelig gode miljøtiltak. Det blir spennende å se resultatene av dette ved den neste festivalen.

Mer informasjon om vår miljøprofil

Det er selvsagt mulig å vite enda mer om detaljene i vår miljøsatsning. Det er bare å ta kontakt på telefon eller e-post angående dette. Vi har en egen fagansvarlig på miljøfeltet som gledelig gir deg svar på alle spørsmål du måtte ha.

Miljø blir et stadig viktigere tema i dagens samfunn. Vi er bevisst på vårt samfunnsansvar, og vil derfor bidra med vårt for å redusere utslippene. Vi forsøker hele tiden å forbedre oss, slik at vi gradvis kan bevege oss mot enda lavere utslipp. I denne prosessen er vi glade for alle råd og innspill fra publikum. Hovefestivalen har ambisjoner om å bli Norges mest miljøvennlige festival i fremtiden. Vi håper at alle deltakere vil være med å bidra til at vi når dette målet.