Eierskap

En viktig grunn til Hovefestivalen sin suksess er dedikerte eiere som ikke er redde for å satse. Denne offensive innstillingen gjør at festivalen har våget å sikte høyere enn andre norske musikkfestivaler.

Det krever en enorm vilje om man skal satse på en musikkfestival i Norge. Dette er uten tvil et risikoprosjekt, og man må virkelig brenne for det man driver med. Heldigvis har Hovefestivalen helt fra starten hatt eiere med stor lidenskap for musikk.

Historie

Fra starten var det selskapet Hovefestivalen AS var eier av arrangementet. Dette selskapet var igjen eid av Toffen Music Solutions AS og Concept Communications AS. Det var disse eierne som stod bak driften helt frem til desember 2008. Da første økonomiske problemer til at festivalen ble slått konkurs. Løsningen på dette var at det kom inn nye eiere. Det var det store britiske firmaet Festival Republic som da kom inn på eiersiden. Dette selskapet eier flere forskjellige musikkfestivaler over hele Europa. Festival Republic kjøpte da navnet på festivalen fra de tidligere eierne. Eierskiftet førte blant annet til at tidspunktet på festivalen ble flyttet. På mange måter fortsatte man likevel med å arrangere den samme festivalen, og baserte seg i stor grad på originalkonseptet.

Stor satsning

Eierne av Hovefestivalen satser store ressurser på å videreutvikle arrangementet fra år til år. Dette viser at de har stor tro på at Hovefestivalen kan bli en av de viktigste festivalene på europeisk jord. Det er denne satsningen som gjør at festivalen er i stand til å hente de store navnene hvert eneste år. Verdensstjerner koster mye penger, og da er man avhengig av offensive investorer for å lykkes. Resultatet av ambisjonene har vært at svært mange har kommet til Hovefestivalen hvert eneste år. Vi håper at festivalen vil ha god økonomi de kommende årene, slik at vi kan fortsette å levere det aller beste fra musikkens verden.

Langsiktighet

Eierne er opptatt av langsiktighet i driften av Hovefestivalen. Dette er viktig for at festivalen skal lønne seg på sikt. Man har for hvert år utviklet et stadig bedre system for å styre kostnadene, og sørge for at hver eneste krone blir brukt på best mulig måte. Festivalbransjen er preget av svært hard konkurranse og små marginer. Derfor er det utrolig viktig med kostnadskontroll i alle ledd. Eierne har heldigvis utnyttet gode systemer for å sørge for at Hovefestivalen har en positiv økonomisk utvikling. De har langsiktige planer for hvordan arrangementet kan videreutvikle seg til noe enda større i fremtiden. Forhåpentligvis har vi alle mye å glede oss til i de kommende årene.

Hovefestivalen sine eiere er svært profesjonelle, og vet alt om hvordan man skal drive en festival. De har våget å satse der andre ikke har lykkes i Norge. Derfor bør vi alle være svært glade for at de har sett muligheter der ingen andre har gjort det. Dette er my av grunn til at Hovefestivalen fortsatt holder stand som landets største festival. Investeringene som er blitt gjort har vært helt avgjørende for å kunne hente artister og band i internasjonal toppklasse til Hove.